Lucian Duta - presedinte CNAS

10.12.2009 – prezent
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Gestionarea sistemului de asigurări de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar.
Preşedinte:
- asigură supravegherea şi controlul funcţionării sistemului de asigurări sociale
de sănătate;
- asigură coerenţa şi eficienţa gestiunii financiare a Fondului Naţional Unic de
Asigurări Sociale de Sănătate;
- exercită atribuţiile prevăzute de lege, în calitate de ordonator principal de
credite, pentru administrarea şi gestionarea bugetului Fondului;
- răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie
al CNAS;
- reprezintă CNAS în relaţiile cu terţii;
- pomovează imaginea CNAS şi a sistemului de asigurări sociale de sănătate;
- asigură relaţia cu organizaţiile sindicale, negociază şi încheie contractul
colectiv de muncă sau, după caz, acordul privind raporturile de serviciu ale
funcţionarilor publici, în condiţiile legii;
- supune aprobării ministrului sănătăţii publice reglementările propuse în
cadrul politicilor din domeniul sanitar jogos casino online.

26.02.2009 – 09.12.2009
Societatea Naţională a Sării S.A. – SALROM
Gestionarea şi exploatarea zăcămintelor de sare şi a unor substanţe nemetalifere, din perimetrele încredinţate spre exploatare, precum şi prelucrarea şi comercializarea acestora.
Director general
- a asigurat conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor societăţii;
- a asigurat managementul general al societăţii;
- a asigurat funcţionarea societăţii în totalitate;
- a asigurat aplicarea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale
societăţii stabilite de Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale a Sării
S.A.;
- a analizat şi stabilit condiţiile de angajare, promovare şi concediere a
personalului salariat, în condiţiile legii; a urmărit negocierea contractelor
individuale de muncă;
- a asigurat încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama societăţii, în
limitele împuternicirilor acordate de către Consiliul de Administraţie al
societăţii;
- a stabilit tehnicile folosite în asigurarea şi promovarea imaginii societăţii;
- a condus sistemul integrat calitate – mediu – securitatea şi sănătatea
ocupaţională;
- a asigurat controlul unic, financiar şi juridic al activităţilor din cadrul societăţii;
- a asigurat formarea culturii organizaţionale;
- a urmărit prospectarea oportunităţilor de afaceri cu parteneri interni şi
externi; a iniţit şi dezvoltat acţiuni de colaborare cu companii din străinătate
şi alţi parteneri externi, cu aprobarea Consiliului de Administraţie;
- a urmarit modul de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat al
societăţii;
- a coordonat activităţi specifice desfăşurate de către directorii societăţii;
- a urmărit şi asigurat realizarea indicatorilor în domeniul calităţii, mediului şi
siguranţei alimentelor Bonus Fara Depunere

2007
Spitalul Clinic CF nr. 2, Bucureşti
Manager

octombrie 2004 – iulie 2006
Spitalul Judeţean „Sfinţii Constantin şi Elena”, jud. Ilfov
Director general

2004
Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală Asistenţă Medicală
Director general adjunct

2002 – 2004
Academia Română de Ştiinţe
Cercetător ştiinţific (prin examen)

2001 – 2003
Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti
Asistent cercetare

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.
Sunteti de acord cu modificarea examenului de rezidentiat propusa de ministrul Sanatatii?
Da
40%
Nu
60%
Total voturi: 5